EPC, totalentreprenad eller samverknadsentreprenad:
Genom Aprilice erfarenhet och kunskap som kommer från den hög volymen projekt, kombinerat med en mycket stark ekonomisk stabilitet är Aprilice en trygg samarbetspart oavsett entreprenadsform.