EPC, totalentreprenad eller samverknadsentreprenad:
Genom Aprilice erfarenhet och kunskap är Aprilice en trygg samarbetspart oavsett samarbetsform.