VISIONEN ÄR ATT GENOM TEKNIKUTVECKLING SKAPA EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH ENERGIEFFEKTIVA FASTIGHETER OCH ENERGIKÄLLOR.

Solcellsparker & infrastruktur

Solcellsparker och storskaliga infrastrukturprojekt. Genom specialkompetens inom solcellsteknik erbjuder Aprilice, som en kvalitetsleverantör, storskaliga EPC-projekt i hela Europa. Under 2019 installerade Aprilice solceller på en yta motsvarande 56 fotbollsplaner.

Samarbetspartners

EPC-leverantör solcellsleverantörer med fokus på villaägare och mindre fastigheter. Aprilice är en helhetsleverantör för konsultativt stöd, förstudier, projektering, inköp, sourcing, installation och solcellsentreprenader

Kommersiella fastigehtsägare

One stop shop för solcellsinstallationer, elbilsladdare, energieffektiviseringar

Allmännyttan

Med dedikerad avdelning för att tillgodose allmännyttans behov utför Aprilice energieffektiviseringar, batterilagring, elbilsladdningsprojekt och solcellsentreprenader på affärsområdet allmännytta vilka inkluderar sjukhus, skolor, universitet, kommunala fastighetsbolag.

Service och eftermarknad

Som en stabil aktör erbjuder bolaget ett helhetsåtagande som även inkluderar garantireparationer, service och driftsavtal.  Idag är även Aprilice Service-, och eftermarknadleverantör till Solar Edge och Huawei.

VÅRA PROJEKT

KONTAKTA OSS