20 YEARS TOGETHER, SUNTECH

20 år

25 GW+

500+

100+ Länder

Erfarenhet av tillverkning av solpaneler

Globala kumulativa transporter av solpaneler

Auktoriserade patent

Världsomspännade fotspår