entreprenörer

Outsourca hela solcellsdelen som EPC till en trygg partner

som tar processen från projektering, inköp, leverans, installation och eftermarknad, support.

Sedan 2012 har Aprilice hjälpt entreprenörer att bygga över 6000 solcellsanläggningar.

Våra kärnvärden

Hög kvalitet och leveranssäkerhet säkerställs genom att vi äger hela produktionskedjan.