EPC, totalentreprenad eller samverksansentreprenad:
Genom Norden Solar erfarenhet och kunskap som kommer från den hög volymen projekt, kombinerat med en mycket stark ekonomisk stabilitet är Aprilice en trygg samarbetspart oavsett entreprenadsform.

Kapacitet beräknas till 40MW